hakirya2040.com

مجازات یک حریدی بخاطر امتناع از پوشیدن لباس فرم نظامی+ عکس

روث در روز 4 سپتامبر به اتهام بایکوت کامل فرایند ثبت‌نام برای خدمت سربازی، امتناع از خدمت و حتی گزارش آن به دفتر ثبت‌نام ارتش، دستگیر و به 20 روز حبس در زندان نظامی محکوم شد.
رابطه معضل خودکشی در اسرائیل با دسترسی به سلاح گرم
میان دولتمردان اسرائیل درباره دسترسی به سلاح اختلاف وجود دارد؛

رابطه معضل خودکشی در اسرائیل با دسترسی به سلاح گرم

معضل خودکشی در میان اقشار مختلف اسرائیلی به ویژه در میان نظامیان ارتش، موضوعی را در میان دولتمردان اسرائیل به اشتراک گذاشته است در رابطه با افزایش یا کاهش دسترسی به سلاح گرم.
یادداشت