hakirya2040.com

ایران
پیامدهای اقدام روسیه در به رسمیت شناختن قدس غربی به پایتختی اسرائیل
در 17 فروردین 1396 پس از جنجال رسانه‌های صهیونیستی، وزارت خارجه روسیه بیانیه‌ای را بر روی خروجی سایت خود قرار داد که همه تحلیل‌گران را شوکه نمود. بیانیه‌ای که می‌توان از منظری آن را بسیار با اهمیت و تاریخی دانست.