hakirya2040.com

جهان عرب
سیطره موساد بر شرکت‌های اطلاعاتی در دنیا
اسرائیل پس از نصب این برنامه‌های رایانه‌ای در بسیاری از کشورهای عربی، نیازی به جذب جاسوس در این کشورها ندارد و همه اطلاعات به صورت دقیق‌تر از آنچه که جاسوسان می‌توانستند ارائه دهند، در اختیار این رژیم قرار می‌گیرند و مساله عجیب این است که بسیاری از موسسات در کشورهای عربی، امنیت خود را به دست شرکت‌های خصوصی سپرده‌اند