hakirya2040.com

صهیونیسم
افشای پرونده تروریسم سازمان‌یافته گروه‌های صهیونیست در لندن
اسناد تازه منتشرشده MI5 نشان داد؛
اسناد ام آی فایو در مورد اعضای گروه صهیونیستی و تروریست استرن گانگ، چشم‌انداز کاملاً جدیدی را از سال‌های آغازین جنگ سرد به نمایش می‌گذارد؛ تروریسم، تهدید اصلی بود نه اتحاد شوروی .