hakirya2040.com

یهود
تمجید نخست‌وزیر اسرائیل از برنارد لوئیس
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه از برنارد لوئیس، متخصص یهودی خاورمیانه تمجید کرد و او را یکی از بزرگ‌ترین مورخان خاورمیانه در این عصر خواند.
برگزاری عید یهودی شاووعوت در اسرائیل
شاووعوت روزی است که در آن تورات از طرف خدا به حضرت موسی نازل شد و این نزول هم‌زمان با فصل برداشت دانه بود.