hakirya2040.com

علوم و فناوری
اسرائیل تا سال 2025 ده هزار ماهواره برای رصد خاورمیانه خواهد داشت
تا سال 2025، 10 هزار ماهواره اسرائیلی، امکان نظارت ویدئویی دائمی بر خاورمیانه را فراهم می‌کنند.
ساخت بلندترین دیوار ضد موشکی جهان در اطراف فرودگاه جدید اسرائیل
بلندترین حصار جهان در مقابل موشک‌های ضد تانک است در اطراف فرودگاه بین‌المللی جدید اسرائیل به نام رامون در شهر ایلات ساخته خواهد شد.