hakirya2040.com

مهاجرت
کاهش مهاجرت یهودیان به اسرائیل در 8 ماه نخست 2018
این کاهش یک‌درصدی به‌واسطه کاهش مهاجرت از کشورهایی است که جمعیت‌های یهودی قابل‌توجهی دارند نظیر ایالات‌متحده و فرانسه.
افزایش تعداد اسرائیلی‌هایی که برای تحصیل به کشورهای خارجی می‌روند
طبق این گزارش، در سال 2017، تعداد اسرائیلی‌هایی که در خارج تحصیل می‌کنند، با رکورد بی‌سابقه 33 هزار و 73 دانشجو، 26.2 درصد افزایش داشته است.