hakirya2040.com

مهاجرت
به‌زودی نیمی از جمعیت قدس عرب خواهد بود
کارشناسان اسرائیلی هشدار دادند؛
در حالی که یهودیان در سال 1980، 72 درصد و در سال 2000، 68 درصد از جمعیت این شهر را تشکیل می‌دادند، اکثریت یهودی قدس در سال 2015 به 61 درصد رسیده است.
وقتی نتانیاهو به‌دنبال یک کشور مطمئن برای پناهجویان آفریقایی می‌گردد!
نخست‌وزیر در ابتدای نشست وزرای حزب لیکود از تصمیم دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا دفاع کرد و گفت که ادعای مطرح شده درباره خطرناک بودن این کشور، همانند یک شوخی است.