hakirya2040.com

جنبش‌ها
اعتراض ساکنان شهر سدروت به آتش بس غزه
معترضان جاده‌ها را مسدود کردند و لاستیک‌ها را آتش زدند. آن‌ها شعار "بی‌بی (نتانیاهو) به خانه برگرد" سر دادند.