hakirya2040.com

جنبش‌ها
لیبرمن: مخالف حریدی‌ها نیستیم اما همه باید به تعهدات خود عمل کنند
لیبرمن تاکید کرد: برخلاف سایرین، معتقد هستیم که همه، نه فقط حریدی‌ها، بلکه حتی اعراب، باید به اسرائیل، جایی که در آن زندگی می‌کنند، کمک کنند.
کاهش نرخ اشتغال مردان حریدی
نرخ اشتغال مردان ارتدوکس افراطی که در سال 2001 پایین‌تر از 40 درصد بود، از 51/7 درصد در سال 2016 به 50/3 درصد در سال 2017 رسیده است.
حمایت حریدی‌های افراطی از عاهد التمیمی
اعضای این جنبش حریدی (مذهبی افراطی) اخیراً برای اعلام همبستگی با اعضای خانواده تمیمی با این خانواده دیدار کردند و از دولت اسرائیل خواستند سه عضو این خانواده را آزاد کند.
تظاهرات اشدود خطرناک‌تر از تظاهرات تل‌آویو برای نتانیاهو
اگرچه تعداد معترضین اشدود کمتر از معترضین تل‌آویو است، ممکن است برای نتانیاهو بسیار خطرناک‌تر باشد: بر خلاف تل‌آویو، اشدود پایگاه رأی نتانیاهو است.