hakirya2040.com

جنبش‌ها
بازداشت فعال چپ‌گرای آمریکایی به دلیل سفر به کرانه باختری
جولی وینبرگ کونورس 23 ساله، فعال چپ‌گرای یهودی- آمریکایی، روز چهارشنبه در فرودگاه بن گوریون بازداشت و پیش از ورود به اسرائیل تهدید به اخراج شد.
پلیس مرزی اسرائیل فعالان چپ‌گرا را در کرانه باختری بازداشت کرد
آن‌ها برای اعتراض به حمله هفته گذشته شهرک‌نشینان به فعالان سازمان چپ‌گرای تعایش و زخمی شدن آن‌ها به این شهرک آمده بودند.
نگاهی به جنبش یهودیان آمریکا علیه اشغال
اگر نه اکنون، پس کی؟
بنا بر عقیده مؤسسان این جنبش، "اشغال، کابوسی روزانه برای کسانی است که تحت آن زندگی می‌کنند و فاجعه‌ای اخلاقی برای کسانی است که از آن حمایت و آن را اداره می‌کنند."