hakirya2040.com

بهداشت
اداره مرکزی آمار اسرائیل: 2.9 میلیون کودک در اسرائیل
بر اساس این گزارش، در پایان سال 2017، 2.908 میلیون کودک در اسرائیل وجود دارند که 33.1 درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند.
شیوع سرخک در اسرائیل در سال 2018
مرگ کودک 18 ماهه بر اثر ابتلا به سرخک؛
اسرائیل با بیش از 1200 مورد مبتلا به بیماری سرخک، مواجه با یکی از بدترین اپیدمی‌های این بیماری در دهه‌های گذشته است.