hakirya2040.com

شهرک سازی
ساکنان کرم شالوم: زندگی در اینجا غیر قابل تحمل شده است
از آغاز پدیده راه‌اندازی بادبادک‌های آتش‌زا از نوار غزه از ماه مارس، بیش از 2 هزار آتش‌سوزی در جوامع جنوبی اسرائیل به وقوع پیوسته است.