hakirya2040.com

کنست
کاهش درصد حداقل رأی مورد نیاز برای کرسی کنست
طرح نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی اتحاد راست گرایان؛
طبق طرح پیشنهادی نتانیاهو، حداقل درصد رأی مورد نیاز برای کسب کرسی کنست از 3.25 درصد کنونی به 2.75 درصد کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که 15 هزار رأی از آرای مورد نیاز احزاب برای تضمین هر کرسی در پارلمان، کاسته خواهد شد.
نماینده کنست نتانیاهو را
"ما به‌جای سیاست حقیر هنر پیشه‌ای مثل نتانیاهو، به سیاستی خردمندانه نیاز داریم که تهدید ایران را از مرزهایمان رفع کند!"
خون سربازان‌مان را برای تحویل غزه به عباس نمی‌ریزیم
نماینده کنست:
آنات برکو، نماینده کنست گفت: "اگر کسی فکر می‌کند که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به لطف تسلیحات اسرائیل به غزه خواهد آمد، بسیار اشتباه می‌کند. تمام توافقات با غزه از طریق مصر صورت می‌گیرد."
شکایت نماینده حزب اتحادیه صهیونیست علیه رهبر حزب
چند روز گذشته، آوی گابای، رهبر این حزب براساس نامه یک زن، بروشی را متهم به اذیت و آزار جنسی کرده و عضویت او در حزب را تعلیق نمود. پس از امتناع گابای از عذرخواهی، بروشی شکایتی را علیه او تنظیم کرد.