hakirya2040.com

شاباک: گونن شبکه‌ای از جاسوسان برای ایران ایجاد کرده است

شاباک این احتمال را می‌دهد که گونن در مدت 6 سال ارتباط با ایران توانسته تعدادی از معاونان و مدیران مختلف دولتی را برای همکاری با سرویس اطلاعات ایران ترغیب کند.
یادداشت
نویسنده: یوسی ملمن

زنان سهمی در رده‌های بالای ارتش ندارند

با توجه به محرمانه بودن کار آژانس‌های اطلاعاتی، ارزیابی دقیق آن‌ها دشوار است اما به نظر می‌رسد پیشرفته‌ترین نهاد امنیتی اسرائیل در بحث زنان، شین‌بت باشد.