hakirya2040.com

آیزنکوت: توانایی‌های ایران در سوریه، فاصله زیادی با خواست آن‌ها دارد

آیزنکوت کوشش فرماندهی شمالی برای ممانعت از تثبیت حضور دائمی ایران در جنوب سوریه در مجاورت مرز جولان و نیز ممانعت از انتقال موشک‌های دقیق به حزب‌الله لبنان را ستود.
یادداشت