hakirya2040.com

ارتش اسرائیل تعدادی از افسران را به خاطر "شکست‌های عملیاتی" توبیخ کرد

سرهنگ آوی روزنفلد، فرمانده تیپ منطقه‌ای شمال غزه به همراه فرمانده گردان و نیز دو فرمانده گروهان این منطقه، توبیخ رسمی دریافت کردند.
افشای دیدار وزیر دفاع اسرائیل با شورشیان سوری
فرمانده سابق ارتش اسرائیل فاش کرد؛

افشای دیدار وزیر دفاع اسرائیل با شورشیان سوری

یکی از فرماندهان ارشد سابق اسرائیل در کنفرانس موسسه دموکراسی اسرائیل فاش کرد که موشه یعلون، وزیر دفاع سابق اسرائیل در بحبوحه جنگ سوریه، شخصاً با شورشیان سوری دیدار کرده بود.
یادداشت