از اخوان المسلمین فلسطین تا حماس
محسن صالح

از اخوان المسلمین فلسطین تا حماس

در این مقاله که در بیست و نهمین سالروز شکل گیری جنبش حماس به رشته نگارش در می آید، تلاش بر آن است که پیش زمینه های تاریخی ظهور این جنبش ـ آن هم از دل اخوان المسلمین فلسطین ـ مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله چکیده یک پژوهش علمی و مستند است که احتمالا در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.
۲