hakirya2040.com

بلومبرگ نوشت؛

عرب‌زبانی که شاید روزی رهبر اسرائیل شود

بلومبرگ عملکرد قوی اقتصاد اسرائیل در سال‌های اخیر و کمک کحلون به پایین نگه داشتن نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را ستود.
حتی در صورت برگزاری انتخابات، تحقیقات از نتانیاهو ادامه خواهد یافت

حتی در صورت برگزاری انتخابات، تحقیقات از نتانیاهو ادامه خواهد یافت

بر اساس اخبار درزپیدا کرده از جلسات داخلی دستگاه مشاور حقوقی دولت، مندلبلیت که پس از انتخابات اخیر کنست، مسئولیت دادستانی را بر عهده گرفته است، سیاست های دادستانی در خصوص حوادث روزهای اخیر را تایید کرده است: «سازمان های اجرا کننده قانون در دوران پیش از انتخابات، طبق روال عمل خواهند کرد، حتی در خصوص فرایندهای مربوط به منتخبین مردم و کاندیداهای انتخابات»
فساد به امنیت اسرائیل آسیب می زند

فساد به امنیت اسرائیل آسیب می زند

رئیس حزب اردوگاه صهیونیستی «اوی گابای» گفت در صورتی که نتانیاهو در پرونده زیردریایی ها مورد بازجویی قرار بگیرد، باید از سمت خود استعفا بدهد
یادداشت
نویسنده: بردلی برستون

نتانیاهو به جنگ با ایران نیاز دارد

نتانیاهو به یک جنگ نیاز دارد؛ جنگی که با ایران باشد و به‌زودی به وقوع بپیوندد. او به جنگ نیاز دارد چون ناامید است و شاید یک جنگ بتواند پاسخگوی نیاز فوری او باشد.