hakirya2040.com

بازجویی سوم از نتانیاهو در پرونده فساد 4000 بر پایه اسناد جدید

پلیس اسرائیل با در اختیار گرفتن اطلاعاتی جدید در پرونده 4000 فساد نتانیاهو، روز سه شنبه از وی بازجویی خواهد کرد.
یادداشت
نویسنده: بردلی برستون

نتانیاهو به جنگ با ایران نیاز دارد

نتانیاهو به یک جنگ نیاز دارد؛ جنگی که با ایران باشد و به‌زودی به وقوع بپیوندد. او به جنگ نیاز دارد چون ناامید است و شاید یک جنگ بتواند پاسخگوی نیاز فوری او باشد.