تاریخ انتشار: ۱۰:۱۷ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۶
کد خبر: ۹۴۹
تعداد بازدید: ۲۰۲۶
تعداد نظرات: ۳ نظر
علی عبدی در قسمت چهارم برنامه هاکریا2040:
علی عبدی کارشناس مسائل اسرائیل درباره سرویس‌های جاسوسی این رژیم که وظیفه ترور، خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و غیره را دارند توضیح داد.
هاکریا2040: در قسمت دیگری از برنامه «هاکریا2040» که به موضوع سازمان¬های امنیتی و اطلاعاتی در اسرائیل می¬پردازد، علی عبدی کارشناس مسائل اسرائیل درباره سرویس¬های جاسوسی اسرائیل که وظیفه ترور، خرابکاری، جمع-آوری اطلاعات و غیره را دارند توضیح داد و ساختارها و وظایف آن¬ها را تشریح کرد. در زیر متن این گفت¬وگو را بخوانید:

مجری: مردم ایران و جهان بیشتر اسرائیل را با موساد به خاطر عملیات¬های تروری که داشته می¬شناسند، این سرویس از چه زمانی شکل گرفته و اگر ممکن است یک سیری از حرکت موساد بفرمایید.

عبدی: داستان شکل¬گیری موساد دقیقاً از زمانی شروع می¬شود که «شای» تمام می¬شود. اما شای چیست؟ برای اینکه شای را توضیح بدهم اینطور می¬توانم بگویم که باید بازگشت به پروتکل¬های یهود. در این پروتکل¬ها یک فقره کلیدی وجود دارد که اساس کارهای صهیونیستی به این فقره باز می¬گردد که می¬گوید اساس قدرت ما در رازداری ماست. منظور مخفی¬کاری و پنهان¬کاری است این عبارت اساسی می¬شود برای کارهای پنهان که این را در دو حوزه می¬توان تعریف کرد اول تشکیلات پنهان و دوم فعالیت¬های مخفی. منظور از تشکیلات پنهان شبکه¬های مخفی¬ای است که صهیونیست¬ها از ابتدا شروع به تأسیس آن کردند و فعالیت¬های مخفی ناظر بر آن اقدامات پنهان و زیرزمینی بود که شروع کردند. بعد از تاسیس آژانس یهود در فلسطین زیر نظر جنبش صهیونیستی یک بخشی را تدارک دیدند که امور اطلاعاتی و امنیتی را آنجا ساماندهی کنند.

مجری: این¬ها برای قبل از تاسیس رژیم صهیونیستی است؟

عبدی: بله، تقریباً آژانس 1920 شکل می¬گیرد و به فاصله کمی این اتفاق می¬افتد. یک چیزی تعریف می¬کنند به اسم سرویس اطلاعاتی که به زبان عبری می¬شود «شیروت مدعین» که مخفف آن می¬شود «شای». شای در واقع هم بازوی اطلاعاتی آژانس یهود است و هم بازوی اطلاعاتی هاگانا شاخه نظامی یهود. مدیریت کلان آن را دیوید بن¬گورین رهبر آژانس یهود و رهبر صهیونیست¬ها قبل از تاسیس رسمی رژیم اسرائیل بر عهده داشت. شای سه حوزه کاری برای خود تعریف کرده بود. یکی امور یهودیان دوم امور اعراب و سوم امور مربوط به انگلیسی¬ها. که اطلاعات مرتبط با این¬ها را جمع¬آوری می¬کردند. در ساختمانی در بیت¬القدس که الان هم دفتر نخست¬وزیری رژیم صهیونیستی در نزدیکی آنجا قرار دارد. یک زیرزمینی داشت اختصاص داده بودند به شای و یک بایگانی داشتند که اطلاعات در آنجا جمع¬آوری می¬شد. بخش امور یهودیان یک چهره کلیدی داشت به نام «ایسر هارل» که بنیانگذار سازمان شاباک است معروف به ایسر کوچک. امور مربوط به اعراب برعهده دو نفر بود؛ یکی «عذرا دانین» و «رئوین شیلواه یا زاسلانی». وظیفه این¬ها جمع¬آوری تمام اطلاعات درباره مناطق فلسطین نشین، تشکیلات، نهادها و سران آن¬ها بود. وقتی در می 1948 داوید بن-گورین رسماً تأسیس اسرائیل را اعلام کرد شای منحل شد و قرار شد سرویس¬های اطلاعاتی جدیدی بنیانگذاری کنند. بن¬گورین سه سرویس اطلاعاتی را تدارک دید. بخش اطلاعاتی هاگانا معروف به اطلاعات ارتش شد معروف به آمان؛ امور یهودیان و اعراب در شای منحل شد تبدیل شد به سازمان امنیت داخلی اسرائیل که شاباک است. بخش خارجی زیرمجموعه وزارتخارجه اسرائیل بردند و مرکزی با عنوان تحقیقات سیاسی را راه انداختند و موضوعات مرتبط با خارج را در آنجا انجام دادند. اما به فاصله اندکی آنقدر اختلافات و مشکلات بین این بخش¬ها زیاد شد بن¬گورین سامان جدیدی داد و دستور داد به شیلواه یا زاسلانی که این کار را برایش انجام دهد. زاسلانی بررسی کرد و گزارشی ارائه کرد و گفت بین این¬ها مشکلاتی وجود دارد چون ما سرویس اطلاعاتی برون¬مرزی نداریم. برای این باید فکری کرد و پیشنهاد کرد سرویس اطلاعاتی زیر نظر خودش شکل گیرد. بن¬گورین با این پیشنهاد موافقت کرد؛ زاسلانی چون یک نخبه اطلاعاتی بود سریع سازمانی به نام موساد را راه¬اندازی کرد. موساد در واقع یک عنوانی است که قبل از تاسیس اسرائیل یک سازمانی در آژانس یهود بود به نام «موساد لآلیابت»؛ آن موساد وظیفه داشت یهودیان را به سرزمین¬های اشغالی مهاجرت بدهد. بعد از تاسیس اسرائیل آن سازمان منحل شد. تمام این گروه¬ها موظف شدند همه شبکه¬های خود را به موساد منتقل کنند. مثلا خیلی جالب است بدانید که اشتل که یک گروه فردی بوده است این¬ها هرکدام شبکه¬های مخفی برای خود داشتند، اشتل 23 شبکه در 23 کشور داشته است. همه این¬ها تجمیع شد در موساد. زاسلانی یک جاسوس مادرزاد بود، اما یک مشکل عمده داشت اینکه یک مدیر خوبی نبود به فاصله سه سال و ایسر هارل رئیس موساد شد. از اینجا داستان موساد شروع می¬شود. اولین اسم موساد، «موساد لتیوم» بود به معنای نهاد هماهنگی. اما در سال 1963 عنوان کاملی برایش انتخاب شد با عنوان نهاد اطلاعات و امنیت با تکالیف و وظایف ویژه. از این زمان موساد یک شکل مدون می¬گیرد.

مجری: موساد چه ساختار تشکیلاتی دارد و چه تعداد نیرو دارد؟

عبدی: موساد از ابتدا این ساختاری که امروز دارد را نداشته است. ساختار کلی موساد این است که یک رئیس، یک قائم مقام وبعد اداره کل¬ها است. البته به این اداره کل¬ها تعابیرهای مختلفی اطلاق شده برخی می-گویند دپارتمان و برخی می¬گویند دپوتی. سه یا چهار معاونت اصلی دارد. یکی جمع¬آوری اطلاعات است که وظیفه¬اش کنترل شبکه جهانی موساد است. دومین معاونت، معاونت عملیات است که مشخص است. این عملیات¬ها شامل ترور، خرابکاری، بمب¬گذاری، شنود و غیره است. معاونت سوم روابط خارجی موساد را با سرویس¬های دوست را تنظیم می¬کند. این سه رکن اصلی موساد است که براساس کارویژه¬های موساد آن¬ها را چیده¬اند.
کارویژه¬های موساد سه مورد است. هر سیستمی امنیتی چهار کارویژه اصلی دارد، اطلاعات، تحلیل اطلاعات، عملیات و ضداطلاعات. سرویس¬های اطلاعاتی به فراخور اینکه داخلی هستند یا خارجی دو، سه یا چهارتای اینها را بر عهده می¬گیرد. برخی سرویس¬ها مثل کاگ¬ب شوروی هر چهار مورد را انجام می¬داد اما برخی کشورها چون سرویس¬های اطلاعاتی مجزا برای داخل و خارج دارند همه موارد را ندارند.

مجری: یک بخش تحقیق و بررسی هم گویا دارند.
عبدی: بله اما معاونت نیست. چون تحقیقات و ارزیابی¬ها را آمان انجام می¬دهد. کار ویژه¬هایی که برای موساد تعریف شده، یک جاسوسی، دو عملیات¬های مخفی و سه دیپلماسی پنهان است. عملیات، جاسوسی و جمع-آوری اطلاعات بر عهده معاونت جمع¬آوری اطلاعات است که به¬نام «تسومت» است که تقریباً رکن اصلی موساد است. عملیات مخفی بر عهده معاونت عملیات مخفی است که به نام «متسادا» معروف است و دپیلماسی پنهان برعهده معاونت خارجی است که به آن «تول» می¬گویند. اما موساد ساختار کم حجمی دارد که بین 1300 تا 1500 نیرو دارد. یک واحد عملیاتی در آمان بود بنام 131 که وقتی میر آمیت آمد و خودش از آمان به موساد آمد، آن واحد  را از آمان به موساد آورد و در واحد عملیات موساد ادغام کرد. واحد عملیات موساد یک بخش بسیار سری دارد که تمام عملیات¬های ترور بر عهده آن است به نام «کیدون». زمانی که موساد در عملیات «خشم خدا» که قرار بود 11 نفر از رهبران فلسطینی را ترور کند در ترور ابوحسن سلامه در لیل¬هامر نروژ در ژوئیه 1973 منجر به رسوایی بزرگی برای موساد شد تصمیم گرفتند سبک حرفه¬ای¬تری به ترورها بدهند، آمدند جوخه¬هایی ساماندهی کردند که اسمش را گذاشتند کیدون. کیدون در زبان عبری یعنی «سرنیزه» که استعاره از این است که این جوخه¬ها مثل سرنیزه وارد سرزمین دشمن می¬شوند و تا قلب دشمن پیش می¬روند. جوخه¬های ترور کیدون وظیفه ترور را بر عهده دارند از 1974 سازماندهی شدند. بنیانگذارش هم فردی بود به نام «گیورا تسخور».

مجری: با توجه به صحبت¬های شما موساد در تمامی عملیات¬های ترور موفق نبوده است، همین عملیات لیل¬هامر که باشکست مواجه شد؛ پس اینکه می¬گویند موساد بهترین سرویس اطلاعاتی دنیاست اغراق است درست است؟
عبدی: بله، موساد یک سازمان عملیات پایه است که اتکا به عملیات¬های پنهان دارد.

مجری: یعنی عملیات به نسبت جمع¬آوری اطلاعات در اولویت قرار دارد؟
عبدی: خیر، سازمان¬های اطلاعاتی یا علمیات¬پایه یا اطلاعات¬پایه، یا تحلیل¬پایه یا ضداطلاعات پایه هستند. موساد را می¬توان هم عملیات¬پایه و هم اطلاعات پایه دانست. اما موساد را بیشتر به ترورها و خرابکاری¬هایش می¬شناسند. پس می¬توان گفت بیشتر عملیات¬پایه است. موساد تقریبا به لحاظ ترورهای انجام شده در رده اول دنیاست. ماشین ترور اسرائیل است. موساد به لحاظ استانداردهای حرفه¬ای یک سازمان کوچک و حرفه¬ای است اما یک تصویری از سوی رسانه¬های غربی نمایش داده می¬شود که اینگونه نیست. یک مفهومی وجود دارد در عملیات¬های مخفی تحت عنوان «زیبایی شناسی امنیتی»؛ این ناظر به مفهوم هنر عملیاتی است. هر سازمان امنیتی و اطلاعاتی که در عملیات¬های خود هرچه عملیات¬های پیچیده¬تر را به انجام برساند اصطلاحا می¬گویند به لحاظ زیبایی شناسی امنیتی هنر بهتری را به نمایش گذاشته. موساد برخی از عملیات¬هایش همراه با شکست¬های زیادی بوده است مثلاً ترور همین «محمود المبحوح» گرچه موفقیت¬آمیز بوده است اما یک شکست برای موساد به حساب می¬آید چون بسیار عملیاتی شلخته بوده است که تمام ردپاها از موساد برجای ماند و تمیز کار نکردند.

مجری: یعنی از نظر موساد اگر عملیاتی انجام شود و ردپایی نماند موفق است؟
عبدی: از نظر شیوه¬های بین¬المللی امنیتی، عملیاتی تمیز است که هیچ ردی باقی نماند. اما وقتی ردی بماند به لحاظ زیبایی شناسی موفق نیست. حالا من دو نمونه ذکر کنم. یکی در اوایل دهه 60 در اقدام علیه منافقین در تهران سیستم امنیتی کشور در یک شب توانست 200 خانه تیمی منافقین را بزند. یا نمونه دیگر زدن 15 خانه امن منافقین در یک کشور خارجی در یک روز بود که این¬ها قرار بود اقدامات تروریستی علیه ایران انجام دهند. یا حتی مورد بروز تر عملیات گرفتن ریگی بود. چون دستگاه¬های تبلیغاتی دنیا علیه ما هستند به این¬ها نمی¬پردازند. حتی امنیتی که امروز در کشور وجود دارد اینکه داعش علیرغم همه خط¬ونشان¬ها نتوانسته یک عملیات در کشور ما انجام دهد.

مجری: جدای از عملیات¬های موساد، در کتاب خاطرات استروفسکی به نام «راه نیرنگ» که به عنوان یک افسر اطلاعاتی از موساد جدا شد آورده است که موساد یک سازمان غیر دموکراتیک و فاسد است. موساد چه فسادهایی داشته است؟
عبدی: موساد یک سازمان اطلاعاتی کوچک است. ساختاری اصلی موساد مثل یک هسته مرکزی است که دوایری این هسته را گرفته¬اند. شبکه¬های زیادی تاسیس کرده که چون در سراسر جهان گسترده است موجب فساد در موساد شده است. عامل دوم هم نظارت ناپذیری است. چون موساد فقط به نخست¬وزیر جواب می-دهد. موساد از طریق دو شبکه جهانی این 36هزار نفر را ساماندهی می¬کند. این شبکه جهانی در پوشش جوامع یهودی رقم می¬خورد. مثلا این شبکه در جوامع یهودی شبکه¬سازی می¬کند برای عملیات¬های برون-مرزی موساد. یک بخشی در موساد هست به نام «بتزور» که در پوشش همین جوامع یهودی شبکه¬هایی تاسیس می¬کند که در پوشش دفاع از اقلیت¬های یهودی عملا وظایف و عملیات¬های پنهان موساد را حمایت می¬کند¬. در ضمن موساد از سوی سرویس¬های کشورهای دیگر حمایت می¬شود. علاوه بر این شبکه اطلاعاتی جهانی صهیونیست¬ها را هم به این اضافه کنید. سازمان جهانی صهیونیسم که یک بال آن کنگره جهانی یهود و دیگری آژانس یهود است یک شبکه جهانی دارد که این هم در خدمت موساد است. الان مدیریت این شبکه جهانی در دست خانواده روچیلید¬ها در انگلستان است. این شبکه یک شبکه سرتاسری و جهانی است که در همه سرویس¬ها حضور دارند. اینها وظیفه حمایت از موساد را دارند. بنابراین موساد اگر نفوذی هم دارد به خاطر همین حمایت است. موساد در قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه نقش فعالی دارد. بخاطر اینکه این¬ها ثروت¬های هنگفتی نصیب موساد می¬کند. بخشی از قاچاق مواد مخدر که در در آمریکای لاتین تولید می¬شود موساد به اروپا و آمریکا می¬آورد. درباره سلاح هم همین کار را می¬کند. یک سازمان اطلاعاتی و خودسر است. در سال 1982 موساد در جنگ لبنان یک عنصو موثر بود. موساد جوری برای اسحاق رابین پاپوش درست کرد که باعث شدند مناخیم بگین به قدرت برسد و جنگ لبنان را رقم بزند.

مجری: فردی که از اوایل سال 2016 رئیس موساد شده شخصی است که با همین استروفسکی با هم در دوره آموزشی هم دوره بوده¬اند و این شخص «یوسی کوهن» نام دارد؛ شخصی که درباره او حرف و حدیث¬های بسیاری است معروف است که عملیات¬های زیادی را وی طراحی کرده از جمله ترور دانشمندان ایرانی؛ نظرتان چیست؟
عبدی: او شخصیت خاصی است. او مغز متفکر ترورهای 15 ساله اخیر موساد بدانیم. معمار اصلی روابط اسرائیل و سعودی است. از طرف دیگر در حفظ روابط امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره تنش اوباما و نتانیاهو، کوهن یک چهره کلیدی بود که موساد را از درگیری¬های نتانیاهو و اوباما حفظ کرد و از همه مهمتر اینکه چهره اصلی در ترور دانشمندان ما یوسی کوهن است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
سلام و ممنون از برنامه خوبتون. این برنامه دو مزیت نسبت به برنامه های دیگه تو این سطح داره: 1- یه کارشناس ثابت تو برنامه هست که خوذش خبره اسراییله. من آقای زارعی سالهاست که میشناسم. ایشون خودشون برای هر یک از قسمت ها به اندازه مهمانان و حتی بیشتر حرف برای گفتن داره. خلاصه اینکه وجود این کارشناس سطح بالای برنامه رو نشون میده. 2- برنامه تون هم گفتگو محوره و هم مستند و فیلم محور. این مسأله بیننده رو خسته نمی کنه و صحبتهای سخنران با فیلم ها کاملاً منطبقه.
البته یه انتقاد هم دارم. آقای رائفی پور مگه کارشناس اسراییله که ازش استفاده کردید. ایشون ماشاالله در مورد همه چی صحبت می کنه. به نظرم حضور ایشون که کارشناس اسراییل نیست، سطح برنامه رو یه کم پایین آورد.
ولی با این وجود واقعاً خسته نباشید.
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
خیلی تشکر از برنامه مفیدتون واقعا عالیه...
درخصوص نظر اقای امیر باید بگم که با تعریف شون از برنامه کاملا موافقم ولی درباره ی انتقادشون از رائفی پور بایو بگم که در مورد هر چی صحبت کرده شما اشتباهشو بگو... دوم اینکه رائفی پور کارشناس نماد شناسی صهیونیست هستن و فکر کنم شما از روی ندانستن این حرف رو زدین..
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
با تشکر از برنامه واقعا خوبتون
کی نسخه با کیفیت برنامه رو میزارید؟