hakirya2040.com

نماینده کنست: ممکن است مجبور به ترور رهبران حماس شویم

رئوون گفت: "ما ممکن است مجبور شویم ترورهای هدفمندی علیه رهبران حماس صورت دهیم. این قطعاً گام مشروعی برای از بین بردن تروریسم بادبادک‌هاست."
یادداشت
نویسنده: دیوید وینبرگ

امید به تغییر رژیم در ایران

آیا می‌توان کار بیشتری برای پیشبرد حرکت ضد انقلابی ایرانیان انجام داد؟ اوری لوبرانی مطمئناً چنین می‌اندیشید و او ساده‌لوح و خام نبود.
نویسنده: افرایم کام

ایران می‌خواهد اسرائیل را شگفت‌زده کند

ایران در تلاش برای اجتناب از درگیری با اسرائیل است اما اگر اسرائیل به اهداف ایرانی حمله کند، ساکت ماندن ایران برای مدتی طولانی، دشوار خواهد بود.
نویسنده: دکتر رز زمیت

ایران بازیگر اصلی در واقعیت جدید سوریه؟!

نفوذ پهپاد ایرانی به داخل اسرائیل نشان‌دهنده مرحله دیگری از تلاش‌های ایران برای پایه‌گذاری نفوذ خود در سوریه و ایجاد واقعیت جدید در منطقه در عصر «پسا داعش» است.