hakirya2040.com

ضرب‌الاجل وزارت دفاع اسرائیل برای ساکنان اردوگاه خان الاحمر

در این اخطارنامه‌ها که از سوی کارکنان اداره شهری (نهاد وزارت دفاع برای مدیریت ساخت‌وسازها در کرانه باختری) توزیع شد، آمده است: "طبق تصمیم دیوان عالی از شما خواسته می‌شود که تمام سازه‌های خان الاحمر را تا 1 اکتبر 2018، تخریب کنید."
ویدئو و عکس
یادداشت